קורות החיים של אליהו

ומידע לא רצוי אחר

As Adam O'Donnell notes,

Much like dairy products, it is a good idea to check the expiration date at the top before usage.

Full Academic CV

Industry Résumé